Wat we doen

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) vzw is een nationale mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt en kosteloos ter beschikking stelt aan personen met een visuele beperking. We doen dit omdat personen die blind of slechtziend zijn weer op een veilige, meer ontspannen en efficiënte manier actief kunnen zijn in onze samenleving, door gebruik te maken van een geleidehond. Een geleidehond helpt hen bij hun verplaatsingen om bijvoorbeeld zelfstandig te winkelen, naar hun werk te gaan of om deel te nemen aan socioculturele activiteiten.

Visie

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden wil een professioneel opleidingscentrum voor blindengeleidehonden zijn. Geleidehonden geven invulling aan de behoefte van blinde en slechtziende personen, om hun mobiliteit te verhogen.

 • We kopen of kweken honden en leiden ze op tot blindengeleidehonden.
 • We leren personen met een visuele beperking omgaan met hun geleidehond.
 • We verlenen blijvende nazorg aan de hond en aan de gebruiker.

Om het opleidingstraject van onze blindengeleidehonden zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om het uitvalpercentage zo laag mogelijk te houden, laten we ons begeleiden door instellingen en partners om kennis op te bouwen en te delen in de organisatie.

Zo hebben we onder meer een fokprogramma opgericht om geschikte en gezonde pups met een stabiel karakter te kweken en op te leiden tot uiterst kwalitatieve blindengeleidehonden.

Onze kerncompetenties

 • Wij bezitten de kennis en ervaring om honden te kweken en op te leiden tot blindengeleidehonden.
 • We beschikken over de knowhow en ervaring om de gebruiker van de hond te leren omgaan met de geleidehond (Oriëntatie & Mobiliteit).
 • Als betrouwbare partner verlenen wij blijvende nazorg aan de hond en diens gebruiker.
 • Wij leiden professionele instructeurs op.
 • Wij leveren een hoog kwaliteitsniveau in het 2-jarig opleidingstraject van de blindengeleidehonden.

IDGF - EGDF

Het BCG is lid van zowel de Europese (EGDF - European Guide Dog Federation) als van de internationale federatie (IGDF - International Guide Dog Federation). De IGDF is een internationaal controle-orgaan dat bepaalde kwaliteitsdoelen voorop stelt en deze ook controleert. Elke stap in het opleidingstraject van onze blindengeleidehonden voldoet aan de vastgelegde standaarden van de IGDF.

Machtiging tot assistentiehondenschool

Met de oprichting van de cel machtiging assistentiehondenscholen (CELMA) werd uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is erkend door CELMA om haar opgeleide honden én de honden in opleiding, de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond afgeleverd door Belgisch Centrum voor Geleidehonden krijgen hierdoor onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzondering vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Dierenwelzijn

Aangezien wij dagelijks met dieren werken, is dierenwelzijn een belangrijk aspect van onze job. Zowel in de socialisatie als in de trainingen, is het welzijn van onze dieren prioriteit nummer één. Wij proberen dit op de volgende manieren te verwezenlijken.

 • Positieve trainingen; werken op basis van beloning.
 • Voldoende tijd creëren voor ontspanning. De dieren hebben voldoende tijd nodig om te rusten.
 • Een hygiënische en huiselijke thuisomgeving.
 • Voldoende knuffelmomenten en individuele aandacht.
 • Gezonde voeding en medische zorg.

Ook interessant voor jou

Recente berichten

“We wilden al lang een hond als huisdier. Dit leek ons, door de professionele begeleiding, de perfecte oefening!”

Het gezin Bejstrup – Boschmans is pleeggezin van puppy Hutch. Samen met haar mama ontfermt de 15-jarige dochter Louise zich voornamelijk over de trainingen. Ze is daarmee een van de jongste pleegouders in onze BCG-familie.

lees meer

“Eén van de mooiste dingen aan mijn job? Ik bouw een band op met de honden in het centrum.”

In dit artikel nemen we een kijkje in de job van Silke. Silke is sinds maart 2022 kennelmedewerker bij het BCG en verzorgt de honden die in het trainingscentrum verblijven. Ze vertelt ons hoe haar werkdag eruit ziet.

lees meer

Drie keer class, drie nieuwe teams

Afgelopen september werd het opeens wat drukker in het trainingscentrum. We mochten namelijk Emmy, Antoon en Kristien ontvangen, drie geleidehondgebruikers die in class gingen met hun nieuwe geleidehond. Tijdens de class leerden de nieuwe teams samenwerken en verbleven ze even bij ons op het centrum. We stellen hen dan ook graag aan jullie voor.

lees meer

Blijf op de hoogte over de geleidehonden, de activiteiten en onze acties! Ontvang 1 keer per maand nieuws, weetjes, spaartips, promotiemateriaal en foto's van mede-spaarders.