Steun ons met een gift

De opleiding van onze geleidehonden kost handenvol geld. Gelukkig kunnen we rekenen op de steun van talloze particulieren, bedrijven en organisaties die het belang van ons werk inzien en steunen. Ook u kan ons helpen! 

U kan een gift overmaken op rekeningnummer BE49 0681 0550 1671 op naam ven het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. 

Het BCG is gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven waardoor elke gift die u aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden doet, een belastingvermindering van 45 procent oplevert. 

Sponsoricoon, een blauwe cirkel met daarin een hand en een munt met het euro-teken

Waar moet een gift aan voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn?

  • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker).
  • De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling.
  • De instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt. Deze attesten worden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de gift verzonden.
  • De gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).
  • De gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).
  • Wie een gift boven de 40 euro doet via Payconic, moet zijn gegevens voor het fiscaal attest bezorgen aan bcg@ geleidehond.be

In naam van alle geleidehondgebruikers en kandidaten bedanken we iedereen die ons in de afgelopen jaren op één of andere manier gesteund heeft. 

Zonder alle bijdragen, groot en klein, kunnen we ons belangrijke werk niet verderzetten.

We hopen ook komend jaar op uw steun te mogen rekenen.

Ook interessant voor jou

Recente berichten

Getuigenis erflater Dora

Jarenlang is Dora vrijwilliger bij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Toen haar man 5 jaar geleden stierf, moest ze een nieuw testament opstellen. Ze koos ervoor om BCG op te nemen in haar testament.

lees meer

Kom u informeren over de gift van uw leven.

Een goed doel opnemen in uw testament is een ontzettend gul en liefdevol gebaar, maar het opstellen van zo’n testament is uiteraard een proces waarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt. Denkt u er ook over na?

lees meer

Een eerbetoon aan Adeline

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het centrum, werd er in Tongeren een muurschildering geplaatst van Adeline Valkenborg.

lees meer

Blijf op de hoogte over de geleidehonden, de activiteiten en onze acties! Ontvang 1 keer per maand nieuws, weetjes, spaartips, promotiemateriaal en foto's van mede-spaarders.