Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Leden van de Algemene Vergadering

Bienkens Jean           Frère Jean-Pierre           Musiek Gilberte
Brodeau Gisèle   Frère Marie-Claire   Pletinck Frank
Brooks Alan    Grauwels Magda   Schlag Anne-Marie
Clare Jackie   Jans Theo   Valkenborg Adeline †
Daems Eddy   Koonen Herbert   Vandebosch Arthur
Decresson Geert   Lambrechts Guy   Van Der Aa Hilde
De Groote Pascal   Marchoul Béatrice   Verrelst Christine