Nazorg voor de geleidehond en geleidehondgebruiker

De opleiding is vlekkeloos verlopen. Toch kan het gebeuren dat de geleidehondgebruiker problemen ondervindt. Het Centrum zal proberen om deze problemen zo vlug mogelijk op te lossen en het team, indien nodig, bij te sturen. Er kunnen zich ook onregelmatigheden voordoen waar de gebruiker zich niet van bewust is. Het Centrum brengt jaarlijks een bezoek aan de geleidehondgebruiker. Zo krijgt de instructeur een goed beeld van de kwaliteit van 'het duo'. De geleidehondgebruiker zal hierdoor nog meer vertrouwen krijgen in zijn hond.

Indien gewenst kan de geleidehondgebruiker ook op andere momenten op ons een beroep doen, vb om een nieuwe route aan te leren bij een verhuis.

Het aangeleerde geleidewerk van de hond dient dagelijks en op de juiste manier onderhouden te worden. Zo niet dreigt al het werk verloren te gaan en komt de veiligheid van 'het team' in gedrang. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de geleidehondgebruiker.

Pensioen

Op een bepaalde leeftijd is de geleidehond toe aan zijn verdiende rust. Het precieze moment is voor ieder dier anders. Labradors en golden retrievers worden gemiddeld 12 tot 14 jaar oud. Gemiddeld worden ze tussen hun negende en hun elfde levensjaar op pensioen gesteld. Het BCG zoekt dan in overleg met de geleidehondgebruiker een geschikt onderkomen waar de hond de laatste periode van zijn leven kan doorbrengen. De visueel gehandicapte persoon moet beslissen of hij de oude geleidehond nog houdt en of hij een nieuwe geleidehond wenst. Het Centrum zal met voorrang een opvolger opleiden.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .