Inmiddels weet de instructeur perfect welke taken een bepaalde geleidehond aankan en welk zijn karakter is. 

De toekomstige geleidehond en de visueel gehandicapte persoon moeten compatibel zijn. Om dit te realiseren moet de instructeur zich ook een perfecte voorstelling kunnen maken van de blinde of slechtziende persoon. Welke zijn de behoeften? Beschikt hij/zij nog over een beperkt gezichtsvermogen? Woont hij/zij in een drukke omgeving? Heeft hij/zij al eerder een gezelschapshond gehad? Enzovoort… Allemaal belangrijke zaken bij de keuze van de juiste geleidehond. De instructeur moet dus niet alleen inzicht hebben in het gedrag van dieren. Hij moet zich ook kunnen inleven in de leef- en denkwereld van de visueel gehandicapte personen.

Er dient rekening gehouden met de mogelijkheden en noden van de visueel gehandicapte kandidaten. 

Een hond die zijn opleiding heeft voltooid, wordt door de instructeur gematched bij de persoon die het best bij zijn profiel past. Dit betekent dat de” hond niet gaat naar de persoon die chronologisch gezien qua aanvraag het eerst op de lijst staat. De juiste matching is van essentieel belang.

Dogsim

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de Dogsim, een nieuw trainingshulpmiddel, afkorting van Dog Simulator. Een metalen apparaat op vier wieltjes, waar je een beugel kunt aan vast klikken en de werking van een geleidehond simuleert. De instructeur moet de Dogsim uiteraard wel zelf vooruit duwen. Elke aspirant geleidehondgebruiker die een bezoek krijgt van de instructeur, loopt met de Dogsim om de instructeur een zuiver beeld te geven van een aantal dingen zoals looptempo, routekennis, evenwicht enz. om later een goede “matching” met een hond te maken. Ook de mensen die een vervanghond aanvragen, lopen met de Dogsim omdat vaak in de loop der jaren het looptempo veranderd is en omdat mensen een aantal gewoontes ontwikkeld hebben die goed zijn om weten, alweer, om zo goed mogelijk te matchen. Dit alles om een toekomstige combinatie een zo groot mogelijke kans tot slagen te geven.

Class of Cursus

Eenmaal de juiste combinatie gevonden, moet ook de blinde persoon opgeleid worden. Hij/zij volgt hiervoor een cursus in het opleidingscentrum samen met de hond. Eten geven, borstelen, plasje doen. Men mag niet vergeten dat de hond voor het overgrote deel van de tijd een gewone huishond is. De normale verzorging van de hond moet gebeuren door de geleidehondgebruiker zelf opdat er een hechte band ontstaat. Deze band vormt de hoeksteen van een goede samenwerking. Verder moet de geleidehondgebruiker leren communiceren met zijn hond. Het stemgebruik is hier van groot belang maar ook een juiste lichaamstaal is belangrijk voor een goed contact met de hond. De instructeur moet de juiste handelswijze overbrengen en de nodige appèloefeningen aanleren.

Ook zal er tijdens deze opleiding aandacht besteed worden aan De nodige theorie: rassenkenmerken, anatomie van de hond, verzorging, medische aspecten, enz…

De overige tijd tijdens de class gaat naar het inoefenen van de technische aspecten van het geleidewerk.

De hond kent inmiddels uiteraard alle technische begrippen. Hij moet ze leren uitvoeren voor een ander persoon dan de instructeur. 

Langzaam groeit er een band van vertrouwen tussen de blinde persoon en de hond. Deze band is gebaseerd op wederzijds respect. Immers, een goede communicatie tussen baas en hond is de basis van een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Eens deze relatie tot stand is gekomen, is ‘het stel’ klaar om nog jaren samen op pad te gaan.

Deze cursus duurt gemiddeld drie weken. Daarna wordt er gedurende twee weken eveneens gewerkt in de leef- en of werkomgeving van de blinde persoon. Een aantal vaste routes worden aangeleerd, vb naar de bakker, de bank, het station.

De hond is echter géén taxichauffeur die alle routes kent. De blinde geleidehondgebruiker moet zich kunnen oriënteren en de te volgen weg van punt A naar B kennen. De hond zorgt ervoor dat deze weg op een vlotte en veilige manier wordt afgelegd.

Dankzij de cursus kan de geleidehondgebruiker zelfstandig omgaan met zijn geleidehond. De taak van de instructeur is volbracht.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .