Boarders gezocht 

De honden die binnenkomen in training, worden eerst enkele weken geëvalueerd. De instructeurs leren de hond beter kennen en schetsen een eerste beeld van het karakter van de hond. Als ze opmerken dat de hond zich bijvoorbeeld moeilijk kan aanpassen aan het verblijf in de kennel, kan er gekozen worden voor een plaatsing bij een boardergezin. 

 


zwarte pup met gele halsband kijkt aandachtig omhoog

Scheidingslijn

De taken van een boardergezin

De hond, die op dat moment ongeveer 15 maand oud is, heeft al een jaar in het pleeggezin achter de rug. Anders dan bij het pleeggezin, wordt er van het boardergezin niet verwacht dat ze met de hond oefenen. De hond komt ’s morgens naar het BCG en gaat ’s avonds weer terug naar zijn boarder. Als de hond in opleiding bij zijn boarder is (’s avonds en in het weekend), is hij een gewone huishond en krijgt hij rust.

Scheidingslijn

Praktisch

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, nemen wij contact op om kennis te maken. U krijgt meer informatie over onze werking en de verwachtingen die we hebben betreffende de opvoeding en verzorging van onze honden. Ook het verdere verloop, het afscheid en de opleiding tot geleidehond komen aan bod.  

Als beide partijen een verdere samenwerking zien zitten, brengen wij een huisbezoek. Als dit ook positief verloopt, wordt u geselecteerd als boarder. Op dat moment worden er ook afspraken gemaakt mbt tot het brengen en ophalen van de hond. 

De tijd die verloopt tussen het terugzenden van de lijst, de informatiesessie en het huisbezoek is zeer variabel. Ook de wachttijd om de hond te ontvangen is variabel.

 

Begeleiding 

Boadergezinnen krijgen begeleiding van de instructeur die de hond traint. Er wordt informatie gegeven over de eetroutine, uitlaatroutine, weekends, slaaproutine, gebruik van commando’s enz. Omdat elke hond anders is, bekijken we graag samen hoe er best met de hond omgegaan wordt. 

 

Kosten

Alle boarders ontvangen voor hun hond een ‘boarderpakket’: mand, bench, verzorgingsmateriaal, speelgoed, … Het voer wordt ter beschikking gesteld en de dierenartskosten worden betaald door het BCG.  

Scheidingslijn

 

Acceptatievoorwaarden van een pleeggezin

Wij verwachten van onze boarders dat ze de hond een warme en liefdevolle omgeving aanbieden. Verder zijn een omheinde tuin en de mogelijkheid om de hond dagelijks te brengen / op te halen noodzakelijk. 

Om in te staan voor de verzorging van de hond is verantwoordelijkheidszin en een zekere vorm van discipline gewenst. Consequent omgaan met de hond en zijn routines is van belang. 

Ervaring met de opvoeding van honden is niet noodzakelijk. Eigen honden (max. 2) of andere huisdieren zijn geen probleem zolang ze sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen. 

zandkleuringe labrador loopt rond met ringvormig rubber speeltje.

 

Scheidingslijn

Interesse om boardergezin te worden voor ons opleidingscentrum?

Neem snel op met het BCG secretariaat op het nummer 012 23 43 19


  

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .