Herplaatsing van een afgekeurde hond.

Hoe goed we als Centrum ook selecteren bij de aankoop van onze puppy's, niet elke door ons aangekochte hond wordt geleidehond. Soms weten we vrij snel dat een hond het niet gaat halen om een geleidehond te worden. Dit kan een medische oorzaak hebben, of we zien iets in het karakter van de hond, wat hem niet tot het einddoel doet geraken. Het kan ook gebeuren dat een hond al een eind gevorderd is in zijn opleiding en dan alsnog afvalt.

Wanneer dit gebeurt, zijn we als mensen van het centrum heel erg verdrietig, want niemand keurt graag een hond af. Ook voor de pleeggezinnen, die immers een heel jaar hun ziel en zaligheid gelegd hebben in het opvoeden van "hun hondje", is dit een bittere pil.

Wanneer een hond wordt afgekeurd, kijken we eerst of we voor die hond een plaats kunnen vinden, waar hij nog een sociale functie kan vervullen, zodat alle geïnvesteerde energie nog tot z'n recht komt. Dit kan bv. zijn als gezelschapshond in een rusthuis, of als gezelschapshond voor een rolstoelgebruiker enz.... Maar ook andere oplossingen zijn mogelijk.

Kunnen we de hond daar niet plaatsen, dan wordt hij weer aangeboden aan het pleeggezin, dat hem heeft opgevoed.

Kan het pleeggezin hem niet terugnemen dan gaan we in de aanvragenlijst kijken van mensen, die zich hebben aangemeld voor een afgekeurde hond.

Omdat we een relatief kleine school zijn met maximaal 8 honden tegelijk op het centrum zult U begrijpen dat we maar heel zelden honden hebben die de eindstreep niet halen.

We vragen daarom begrip voor het feit dat U soms lang moet wachten als U zich op de aanvragenlijst laat plaatsen.

De geleidehonden die met pensioen gaan, blijven meestal bij hun baas. Is dit niet mogelijk, dan gaat de hond meestal naar vrienden of familie. Heel soms moeten we als centrum een plaatsje zoeken voor een gepensioneerde geleidehond. Dus ook hier geldt weer een lange wachttijd voor een aanvrager van zo'n hond.

Mocht uw interesse uitgaan naar een afgekeurde geleidehond kunt U onderstaande formulier invullen en naar ons doorsturen.

Klik hier voor het aanvraagformulier afgekeurde hond

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .