U kan gedrukte informatie bekomen betreffende ons opleidingscentrum. Informatie over de verschillende activiteiten, acties, manifestaties kan u  onder de vorm van folders, flyers of informatieve brochures bekomen.

In ons trimestrieel tijdschrift 'Flash' wordt het reilen en zeilen van het Centrum nauwkeurig toegelicht zodat de lezers onze werking op de voet kunnen volgen. U kan zich abonneren door middel van storting van 10 euro op onze rekening met vermelding Flash. Belangrijk om weten is dat we dit tijdschrift ook in digitale vorm en in audiovorm = Daisy-formaat uitgeven. Blinde en slechtziende lezers kunnen op verzoek de Flash in hun gewenste leesvorm ontvangen. Zo komen we tegemoet aan een vraag van onze doelgroep.

We stelden een lespakket samen over blindengeleidehonden. Dit lespakket is bedoeld voor het lager onderwijs en kan gebruikt worden ter voorbereiding van een lezing van een geleidehondgebruiker. Naast een mooi verhaaltje, “Minty neemt de leiding”, en de beschrijving van de geleidehond zijn er ook weetjes en oefeningen opgenomen. Elke school kan dit lespakket aanvragen op ons secretariaat.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .