Het erecomité is een adviesorgaan van wijzen die mee helpen denken welke richting het Belgisch Centrum voor Geleidehonden uit moet gaan, hoe het moet worden gefinancierd, of de missie moet worden bijgesteld, ... Het erecomité was een groep mensen (voornamelijk politici) die zich achter het project heeft geschaard en haar gewicht in de schaal heeft geworpen opdat het project tot stand zou kunnen komen.

 

Leden van het erecomité

Gustaaf Baeteman († 02/04/2010)

Alan Brooks

Willy Claes

Ghislain de Schaetzen

Sir John († 01/09/2003) and Lady Gray

Alphonsine Phlix († 21/12/2011)

Piet Schiepers

Steve Stevaert († 02/04/2015)

Cyriel Vanden Dries