De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Leden van de Algemene Vergadering

Bienkens Jean           Jans Theo            
Brodeau Gisèle   Koonen Herbert    
Clare Jackie   Lambrechts Guy    
Daems Eddy   Musiek Gilberte    
Decresson Geert   Pletinck Frank    
De Groote Pascal   Schlag Anne-Marie    
Frère Marie-Claire   Van Der Aa Hilde    
Grauwels Magda   Verrelst Christine