Wat betekenen vrijwilligers voor het BCG?

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG) werkt met beroepskrachten voor de opleiding van de honden. Ook voor de administratieve taken en de huisbewaring hebben we personeelsleden in dienst. Toch is er ook een belangrijke taak weggelegd voor vrijwilligers op verschillende vlakken. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in de keten van het BCG.

De hulp van vrijwilligers is van enorme waarde. Zij werken mee op allerlei vlakken: als pleeggezin, bij de organisatie van verschillende evenementen, bij de administratie, bij het vervoer, bij het onderhoud van de gebouwen en kennels, ...  Ook de leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering zijn vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zijn zeer verscheiden en het is belangrijk voor het centrum dat er vrijwilligers zijn met verschillende leeftijden (+16), interesses, beschikbaarheid… Een vrijwilliger helpt zoveel als hij kan en kiest zelf in welke sector hij zich wil inzetten.

 

 

 

Onze opdracht of missie is enerzijds het uitbouwen van een professioneel mobiliteitscentrum voor personen met een visuele beperking, anderzijds is er de belangenbehartiging van onze geleidehondgebruikers, het bekendmaken van de problematiek, het sensibiliseren van het grote publiek.

Het organiseren van activiteiten zoals lezingen geven en een infostand opzetten zijn middelen om deze missie te realiseren.

Vrijwilligers spelen hierbij een grote rol en zijn een belangrijke aanvulling op de taken van de professionele krachten en de bestuursleden.  Het vrijwilligerswerk komt de doelgroep rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede bv begeleiding van blinde of slechtziende personen of meewerken aan een sensibiliseringsactie.

 

Waarom zou je BCG-vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk kan een meerwaarde betekenen voor de vrijwilliger zelf. Je horizon verruimen, andere mensen leren kennen, andere inzichten krijgen, nieuwe vaardigheden aanleren,… Gelukkig zijn er in onze maatschappij mensen die zich graag inzetten ten voordele van andere mensen of ten voordele van een goed doel of een vereniging. De beweegredenen zijn o.a. sociaal engagement en een onbaatzuchtige inzet voor een optimaal resultaat.

 

Wanneer je een BCG-vrijwilliger bent, werk je mee aan onze missie en aan onze maatschappij. In welke tak van onze organisatie dat je ook ingeschakeld wilt worden, werk je mee aan onze missie.  Namelijk zoveel mogelijk mensen met een visuele handicap een hogere mobiliteit bezorgen zodat ze zich beter kunnen integreren in onze maatschappij. Het BCG doet dit door het gratis afleveren van goed opgeleide blindengeleidehonden. Een prachtig en belangrijk doel waar het centrum samen met zijn vrijwilligers hard aan werkt. We hopen van harte je te mogen verwelkomen bij onze BCG-familie.

 

Hoe kan je je aanmelden als vrijwilliger?

  • Via het online vrijwilligersformulier dat u ingevuld kan verzenden.
  • Telefonisch: Bij interesse kan u contact opnemen met de medewerkers van het BCG-secretariaat op het nummer 012/23 43 19 (ma tem vr tussen 9u en 16u30). Zij helpen u verder met uw vragen betreffende het vrijwilligerswerk en sturen u graag het infopakket voor vrijwilligers via mail of post.

 

 

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .