De professionele opleiding van blindengeleidehonden kost uiteraard geld. De vraag van kandidaat geleidehondgebruikers is zeer groot. In sommige gevallen kan een visueel gehandicapte persoon een beroep doen op een overheidstoelage om zijn hond gedeeltelijk terug te betalen. Deze toelage is echter verre van toereikend.

Gelukkig kunnen wij rekenen op de steun van heel wat sponsors. 

U kan ons sponsoren:

  • In de vorm van sponsoring in natura.
  • In de vorm van een samenwerkingsovereenkomst

De steun van onze talloze donateurs en sponsors maakt het mogelijk om de puppies verder te trainen tot volledig opgeleide honden. Het aantal honden dat wij in de afgelopen jaren hebben kunnen afleveren, is dankzij de hulp van bedrijven en serviceclubs  aanzienlijk gestegen. Niet enkel de financiële steun, maar ook de zeer leuke en soms opvallende campagnes hebben we erg gewaardeerd.

Dat firma's, bedrijven en serviceclubs  trouw blijven in hun steun, doet echt veel plezier.

Een belangrijke partner in deze is de Nationale Loterij.

Ook kunnen we rekenen op Hill’s Pet Products NV. Ruim 2 ton Science Plan Nature’s Best voeding werd ons gratis ter beschikking gesteld.

Dit zijn momenteel onze hoofdsponsors maar er zijn nog heel wat andere firma’s die ons steunen. 

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .