U kan ons opleidingscentrum helpen om de werking van onze vereniging te steunen en om alzo ons te helpen bij de verbetering van de mobiliteit van personen met een visuele handicap.

Hebt u een beetje vrije tijd, wilt u een sociaal engagement?, houdt u van mensen en honden?, leert u graag nieuwe mensen kennen?, … dan kan u bij ons terecht!

U kan ons financieel steunen: neem gerust een kijkje in de rubriek "financieel". Hier vindt u informatie over giften, legaten, schenkingen, sponsoring, enz.

U kan meewerken als vrijwilliger: ga dan naar de sublink "vrijwilligers". Ons vrijwilligersteam stelt een nieuwe helpende hand altijd op prijs! Er liggen vele taken op u te wachten.

U kan als persoon met een visuele handicap ons helpen door mee te werken aan activiteiten of door lezingen te geven over de werking van ons opleidingscentrum: kijk dan bij lezingen. Het BCG brengt u in contact met de aanvragers van lezingen en wij voorzien u van het nodige didactisch materiaal.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .