Biografische aantekeningen van bestuurde Alan Brooks

Mijn loopbaan heb ik gewijd aan de mobiliteit voor slechtzienden. Ik begon mijn carrière in 1967 bij The Guide Dogs for the Blind Association (GDBA) - Geleidehonden voor de Blindenvereniging en behaalde het diploma van Instructeur voor Mobiliteit met Blindegeleidehonden bij het Bolton Centrum.  Sindsdien heb ik verscheidene posities bekleed in een waaier van GDBA locaties: Wokingham waar ik Training Manager was en Maidstone waarvan ik de  eerste Centrum Manager was. Ik was verantwoordelijk voor alle aspecten van de lopende activiteiten via fondsenwerving en training.  In het GDBA hoofdkwartier in Reading droeg ik tal van verantwoordelijkheden en in Exeter bekleedde ik de functie van Regionaal Directeur.

 

In 1986 laste ik een tijdelijke stop in mijn werkzaamheden als Training Manager met het objectief mij verder te bekwamen voor de positie van Orientatie- en Mobiliteitsfunctionaris. Ik doorliep eveneens een cursus in industriële audiologie om de noden van doof-blinde mensen beter in te schatten.

 

Terwijl ik in functie was bij het GDBA Hoofdkwartier werkte ik eveneens als hun nationale Operations Project Manager (en was ik onder andere verantwoordelijk voor het Regenboog Project, opgezet in samenwerking met de Universiteit van Reading). Ik was tevens gedetacheerd bij de Internationale Hondenfederatie als ontwikkelingsfunctionaris.  Ik gaf beide posities in juni 1996 op vanwege mijn promotie tot Regionaal controleur bij de GDBA (Zuid-West regio).

 

Kort na mijn aankomst in de Zuid-West regio werd ik benoemd to School Gouverneur voor de Westelijke divisie van de Blindenschool, een positie die ik gedurende meer dan 10 jaar heb bekleed.  Ik werd  ook voorzitter van de “Zuid-West Visie”, een overkoepelende organisatie van 60 regionale entiteiten die het welzijn of mobiliteit behartigden van personen met een visuele beperking.

 

In september 1999 werd ik benoemd tot Operationeel Directeur voor Wales en Regio West, met verantwoordelijkheid over de Centra in Exeter, Leamington Spa en Cardiff.  Ik beheerde 257 man personeel en een budget van £ 8.000.000 per jaar. In mei 2001 grepen belangrijke veranderingen plaats bij de GDBA en ik nam de nieuwe functie waar van Manager Nieuwe Initiatieven, waaronder een hele waaier van onderzoeks- , ontwikkelings- en projecttaken, o.a. :

 

° ontwikkeling van technologische proefnemingen en evaluatiediensten

° ontwikkeling van een techniek om geleidehonden in staat te stellen op roltrappen te werken

° onderzoek naar incidenten van aanvallen van honden op geleidehonden

° ontwikkeling van technieken voor het instrueren van GD (?) klanten met kinderen in een rolstoel

° ontwikkeling van technieken om geleidehonden te assisteren bij het werk met rolstoelgebruikers

° identificatie en aankoop van getrainde geleidehonden in het buitenland in geval van tekorten in de   GDBA productie

 

In 2004 werd ik verkozen tot voorzitter van het “Gemeenschappelijk Comité voor Mobiliteit van Blinde en Slechtziende Personen”.  Dit is een nationaal orgaan dat departementen van de regering en andere adviseert. Onze prioriteiten waren toegangskwesties en milieuaanpassingen die personen met een visuele beperking tot voordeel strekken of beperken.  Ik heb lezingen over deze onderwerpen gegeven aan studenten van de universiteiten van Reading en Surrey.  Ik heb ook regelmatig bijgedragen aan lezingen voor Snelwegen Ingenieurs in Hampshire.

 

Ik trad regelmatig op als adviseur voor de Universiteit van Leeds in het kader van het ontwikkeling van de “Ultracane” (wandelstok) voor blinden.  Dit ontwerp behaalde in 2004 de onderscheiding voor de categorie “Wereld Gezondheid van Morgen”.  In 2004 en 2005 droeg ik bij tot de realisatie van trainingshandleidingen voor het O&M beroep en ik doceerde in Master-klassen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de Universiteit van Louisville in de Verenigde Staten.

 

Ik behoorde tot de initiële groep van adviseurs benoemd door de International Geleidehonden Federatie na zijn oprichting.  Ik voerde de eerste beoordelingen van geleidehonden in Frankrijk, begin 1994.  Sindsdien heb ik 69 verschillende geleidehondenscholen in 30 landen bezocht, en dit in de functie van adviseur of Verantwoordelijke voor de Ontwikkeling van de Internationale Geleidehonden Federatie.

 

Tevens heb ik de Internationale Mobiliteitsconferentie en de Internationale Geleidehonden Conferentie gepland en gerund.  Beide projecten werden in augustus 2000 op de Universiteit van Warwick (V.K.) gehouden.  Op dit ogenblik ben ik voorzitter van het Internationale Origanisatie Comité voor toekomstige IMC events.  Daarvan heeft de volgende in juni 2017 plaats in Dublin.

 

In 2004 bekleedde ik de bijkomende functie van Hoofd Internationale Relaties en vertegenwoordigde als dusdanig GDBA in verscheidene Comité’s, zoals Assistance Dogs International, Assistance Dogs (Europa) en Assistance Dogs (V.K.).  Begin 2004 werd mij gevraagd de positie van Voorzitter Assistance Dogs (V.K.) op mij te nemen.  Begin 2004 werd ik tevens benoemd tot openingslid van het Comité ter Controle en Ontwikkeling voor de Internationale Geleidehonden Federatie.  Ik behield deze beide functies tot aan mijn pensionering in 2010.

Ik ben betrokken geweest bij het trainen van controleurs voor de Internationale Geleidehonden Federatie en Assistentiehonden International.

 

Ik heb lezingen over mobiliteit van blinden gegeven op conferenties in Europa, Australia, Zuid-Afrika, Korea, Japan en Noord-Amerika. In oktober 2009 werd ik uitgenodigd om een toespraak te geven op het Wereld Congres over Innovatieve Navigatie voor Blinden.  Het gebeuren greep plaats in Baltimore.

 

Ik droeg bij tot de derde editie van “Grondbegrippen van Orientatie en Mobiliteit”, een toonaangevend naslagwerk voor O&M specialisten over de hele wereld.

 

Alhoewel ik in oktober 2010 met pensioen ging, ben ik doorgegaan als zelfstandig consultant gespecialiseerd in het trainen van geleidehonden en andere mobiliteitsspecialisten.  Ik heb sindsdien projecten ondernomen in de V.S., Australië, Nieuw-Zeeland, België, Bulgarije, Polen, Roemenië, Malta, Canada, Griekenland, Turkije en Slovenië.

 

In 2012 heb ik een 2-jarig project in het kader van de ontwikkeling van Europese normen afgewerkt voor het trainen van instructeurs gespecialiseerd in mobiliteit d.m.v. geleidehonden.  Dit gebeurde in samenwerking met agentschappen voor Europese normen en wiens missie het is deze normen als verplicht in te voeren.

 

Op dit ogenblik ben ik betrokken bij het oprichten van een internationale school begaan met het trainen van instructeurs in geleidehondenmobiliteit hier in Devon.

 

In 2012 ontving ik van de Internationale Geleidehonden Federatie de eretitel “Ken Lord Award” voor uitzonderlijke diensten verleend aan de internationale Geleidehonden beweging.  

In 2015 vereerde het uitvoerend comité van de Internationale Mobiliteitsconferentie mij met de “Suterko-Cory” onderscheiding in erkenning van internationaal leiderschap, toewijding tot het beroep Oriëntatie en Mobiliteit en onderscheiden inspanningen ter verbetering van diensten ten voordele van personen met een visuele beperking.  Deze bijzondere eer bewijst dat ondergetekende kan beschouwd worden als een internationale ambassadeur en een voorbeeld voor oriëntatie- en mobiliteitsspecialisten over de hele wereld.

 

Ik ben de enige persoon aan wie deze beide titels werden toegekend.  Deze prijzen zijn toonaangevend in het domein van mobiliteit van de blinden.

 

Alan Brooks GDMI, Cert O&M

 

Juni 2016